Ταινίες (remake)

Ασθενοφόρο (2022 )
Cats (2020 )
Μαύρα Χριστούγεννα (2019 )
Η Κομπίνα (2019 )
Ο Γκριντς (2018 )